OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz firm czy instytucji, które specjalizują się w administrowaniu oraz zarządzaniu nieruchomościami. Podmiotom tym Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie konkretnie zleconych czynności, jak również stałą obsługę prawną. W ramach współpracy oferujemy:

  • due diligence nieruchomości gruntowych, mieszkaniowych oraz komercyjnych,
  • opiniowanie i sporządzenie statutów, regulaminów oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych,
  • pomoc w obsłudze Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu w tym przygotowaniu projektów uchwał Organów,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym również sprawy o wydanie i opróżnienie lokalu (eksmisję).
  • pomoc w sprawach dotyczących stosunku najmu, jak również w dochodzeniu należności czynszowych czy też z należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, dyżury adwokata w wybrane dni w tygodniu wsiedzibie podmiotu.
1
Shopping Cart